Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

wspiera polskie instytucje finansowe

Sprawdź!

Zapraszamy na wydarzenia

Europejski Kongres Gospodarczy 2018

Termin: 14-16 maja 2018 roku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Organizator: PTWP S.A

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na wydarzenie poświęcone wymianie poglądów i wiedzy w zakresie kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki rozwiązań. W szczególności zapraszamy do udziału sesji tematycznej z udziałem KPK.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 24 maja 2018 roku
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako Partner wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie z cyklu „Jak pozyskać środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie jest bezpłatne.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Aktualności

Nowy fundusz funduszy VC w Europie dla innowacji

VentureEU – Inwestycja Unii Europejskiej w VentureEU w wysokości 410 mln EUR będzie zarządzana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny pod nadzorem Komisji. Źródłami finasowania tej inwestycji są: środki własne Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, środki pochodzące z instrumentu InnovFin Equity z programu Horyzont 2020, z instrumentu Equity Facility for Growth z programu COSME oraz z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy.

Czytaj dalej

Nowe konkursy PARP dla przedsiębiorców

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Czytaj dalej

PARP ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej PO IR

Ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Czytaj dalej

Welconomy Forum in Toruń

W dniach 12-13 marca 2018 r. w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się 25. edycja forum gospodarczego pt. „Welconomy Forum in Toruń”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia.

Czytaj dalej

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w H2020

KPK IF zaprasza przedsiębiorców do udziału w konferencji i warsztatach pt. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”, podczas których zaprezentowana zostanie koncepcja i oferta Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020 oraz krajowe instrumenty umożliwiające wykorzystanie mechanizmów synergii m.in..: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

 

Czytaj dalej

Gospodarcze Otwarcie Roku 2018. Instrumenty kapitałowe dla MŚP

21 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku, której jednym z partnerów był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Wydarzenie to poświęcone było przede wszystkim tematyce profesjonalizacji polskiego rynku Venture Capital.

Czytaj dalej

Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dla MŚP

KPK IF jako partner wydarzenia zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dostępne w programach europejskich dla MŚP„.
Seminarium odbędzie się 12 marca 2018 r. w Sienna Training Centre przy ul. Sienna 73 w Warszawie.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również tych, które przechodzą chwilowe trudności.
Wydarzenie jest współorganizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Czytaj dalej

Plan Inwestycyjny dla Europy dla polskiej energetyki

19 lutego 2018 r. w Warszawie miała miejsce konferencja pt. „Plan Inwestycyjny dla Europy: usługi doradcze i możliwości finansowania dla polskich promotorów projektów sektora energetycznego” której organizatorami oraz patronami były następujące instytucje: Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – Partnera Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) w Polsce.

Czytaj dalej